Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju

Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju

Wsparcie z OWES

Dodano 1 stycznia 2015 r.

W 2014 otrzymaliśmy wsparcie finansowe na założenie spółdzielni oraz podstawowe wsparcie pomostowe na działalnośc spóldzielni w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez z 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz w Szczecinie.

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” to projekt mający na celu kompleksowe wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej. Realizowany jest on w powiatach: choszczeńskim, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim oraz stargardzkim województwa zachodniopomorskiego. Okres jego wdrażania przewidziany jest od początku grudnia 2012 roku do końca czerwca roku 2015.

Projekt skierowany jest zarówno do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych), jak i do osób fizycznych i prawnych chcących założyć taki podmiot, w tym organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną. Celem projektu jest pomoc dedykowana istniejącym już podmiotom oraz utworzenie nowych podmiotów i partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą oferuje usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie spółdzielczości socjalnej, marketingu, księgowości, doradztwa biznesowego oraz prawnego, a także w dziedzinie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności, udzielanych w ramach Działania 1.4 PO KL.
Podmiotom ekonomii społecznej nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz potencjalnym ich założycielom oferuje usługi doradztwa i szkoleń na temat zakładania i prowadzenia podmiotów, tworzenia biznesplanu, marketingu i księgowości.
W ramach projektu realizowane sątakże działania animacyjno-informacyjne, w zakresie opracowania strategii działania, coachingu, animacji środowisk lokalnych, usług i spotkań informacyjnych oraz mentoringu dla osób, grup i podmiotów ekonomii społecznej.

Liderem projektu jest firma „4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz” ze Szczecina, partnerami zaś – Fundacja Pod Aniołem z Dobrzan, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz firma Aktywa Plus Emilia Kowalska ze Szczecina.

Szybkie linki

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

25.02.2015
więcej

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu

24.01.2015
więcej

Stowarzyszenie "Cooltura"

02.01.2015
więcej

Wsparcie z OWES

01.01.2015
więcej
Wszystkie szkolenia

Spółdzielnia Socjalna
"Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju"

ul. Andersa 22
74-300 Myślibórz

Jeśli masz pytania, zadzwoń.

505 146 714

Realizacja: MadeNet.pl